Buletinul Emigrației

The Buletinul Emigrațieipublicată între 1901 și 1927, editată de Commissariato Generale dell'Emigrazione, este o sursă indispensabilă pentru cercetătorii emigrației italiene.

În baza de date, prin introducerea unui termen sau a unei fraze, se va putea localiza anul și numărul din Buletinul Emigrației care tratează subiectul ales.

Baza de date a fost construită pe baza lucrărilor lui Francesco Cordasco, în volumul Emigrația italiană în masă - Exodul unui popor latin, Un ghid bibliografic al Bollettino dell'emigrazione 1902-1927.

Se pot introduce cuvinte sau fraze indistincte în italiană sau engleză, dar rezultatul este în engleză, ca și în cazul indexului analitic al lui Cordasco.

Intrare

Indicii

În această secțiune puteți vizualiza cuprinsul fiecărui număr din fiecare an de publicare.

Pentru a putea accesa articole individuale, trebuie să contactați-ne prin e-mail: info@fondazionepaolocresci.it

Copierea neautorizată, chiar și parțială, a buletinelor este interzisă.. Toate materialele, inclusiv cele ale echipei de redacție, este protejată de Legea nr. 633 din 22 aprilie 1941.Prin urmare, acesta nu poate fi publicat de către terți, cu excepția cazului în care autorul permite în mod explicit acest lucru, în urma unei cereri oficiale.