Instituții și centre de studiu

AEMI - Asociația instituțiilor europene pentru migrație (EUROPA)

AIHA - Asociația istorică italiană americană

AISC - Asociația Italiană de Studii Canadiene (CANADA)

AISNA - Asociația Italiană de Studii Nord-Americane (ITALIA)

AITEF - Asociația italiană pentru protecția familiilor de emigranți (ITALIA)

ALSP - Arhiva Liguriană de Scrieri Populare (ITALIA)

ASEI - Arhivele istorice ale emigrației italiene (ITALIA)

ASEN - Asociația pentru Studiul Etnicității și Naționalismului (Association for the Study of Ethnicity and Nationalism) (MAREA BRITANIE)

Asociația Centrul de Studii Cardinal Casaroli (ITALIA)

Asociația Fanco Verga - C.O.I. (ITALIA)

BallinStadt - Hamburg

Biblioteca Di Vittorio' CGIL (Arhiva istorică) (ITALIA)

Casa Italiana Zerilli-Marimò - Universitatea din New York (SUA)

CEDEI - Centrul de Studii și Documentare privind Emigrația Italiană (FRANȚA)

CEMLA - Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos (Centrul de Studii Migratorii Latinoamericane) (ARGENTINA)

Centrul de Studii Italiene

Centrul de studii etnice al universităților din Montreal (CANADA)

Centrul de documentare a emigrației din Parma (ITALIA)

Centrul de documentare a istoriei emigrației din Trentino - Fundația Muzeului Istoric Trentino (ITALIA)

Centrul pentru Studiul Molisaniei în lume (ITALIA)

Centrul de cercetare și documentare istorică și socială Leopoldo Gasparini' Isonzo (ITALIA)

Centro Pistoiese di documentazione per l'emigrazione "Mario Olla" (Centrul Pistoiese de documentare pentru emigrație "Mario Olla") (ITALIA)

Centrul de studii "Pascal D'Angelo (ITALIA)

Centrul de studii și cercetări IDOS (ITALIA)

Centrul de Studii Valea Imagnei - Bergamo (ITALIA)

CESTIM - Centrul pentru Studii de Imigrare (ITALIA)

CIEMI - Centre d'information et d'études sur les migrations internationales (Centrul de informare și de studii privind migrațiile internaționale) (FRANȚA)

CIRCE - Centre Interdisciplinaire de Recherche sur la Culture des Echanges (Centrul interdisciplinar de cercetare asupra culturii schimburilor) (FRANȚA)

CISEI - Centrul de Studii Internaționale asupra Emigrației Italiene (ITALIA)

Cité nationale de l'histoire de l'immigration Palais de la Porte Dorée

CMS - Centrul pentru Studii de Migrație (SUA)

COASIT - Societatea istorică italiană

Fundația Columbus Citizens

CSEM - Centrul de studii migratorii

CSER - Centrul pentru Studii de Emigrare Roma (ITALIA)

CSERPE - Centrul de Studii și Cercetări pentru Emigrație - Basel (ELVEȚIA)

DOMID - Dokumentationszentrum und Museum über die Migration - Köln

EAAS - Asociația Europeană pentru Studii Americane (EUROPA)

Muzeul Ellis Island - New York (SUA)

ERCOMER - Centrul European de Cercetare a Migrației și Relațiilor Etnice (ȚĂRILE DE JOS)

Federația Centrelor de Studii asupra Migrației (SUA)

FIERI - Forumul internațional și european pentru cercetarea în domeniul imigrației (ITALIA)

FIERI - Organizația internațională a studenților și tinerilor profesioniști care celebrează cultura italiană

Fundația Arhiva Ansaldo (ITALIA)

Fundația Bideri (ITALIA)

Fundația Casa America (ITALIA)

Fundația Cassamarca (ITALIA)

Fundația ISMU (ITALIA)

Fundația Migrantes (ITALIA)

Fundația Paolo Cresci (ITALIA)

Globus et Locus (ITALIA)

Grupul de descendenți ai membrilor italieni ai Societății Dante Alighieri - Comitetul de la Havana

IASA - Asociația de Studii Italo-Americane (SUA)

IHRC - Centrul de Cercetare a Istoriei Imigrației (SUA)

IMES - Institutul pentru Migrație și Studii Etnice (ȚĂRILE DE JOS)

IMISCOE - Migrație internațională, integrare și coeziune socială în Europa - Rețea europeană de excelență (ȚĂRILE DE JOS)

Societatea de Istorie a Imigrației și a Etniilor (SUA)

Muzeul Imigrației - Melbourne (CANADA)

Institutul pentru Migrație și Narcotizare (CROAȚIA)

Institutul de Migrație - Siirtolaisuusinstituutti (FINLANDA)

ISRC - Cluster de cercetare italo-scoțian (SCOȚIA)

Institutul italian Fernando Santi (ITALIA)

Muzeul Italo-American

Societatea istorică italiană din America

Italica Net (ITALIA)

Institutul Italo-American John D. Calandra (SUA)

Le Bois du Cazier

Memorial do Imigrante

MHC - Centrul Patrimoniului Migrației

Muzeul Migrației - Zurich (ELVEȚIA)

Institutul pentru Politici de Migrație (SUA)

Museo del Inmigrante - Buenos Aires (BRAZILIA)

Muzeul Emigrantului - Centrul permanent de studiu al emigrației

Muzeul de Imigrație (BRAZILIA)

NIAF - Fundația Națională Italo-Americană (SUA)

Șobolan pentru migrație (GERMANIA)

Schola Italica (ITALIA)

SFM - Forumul elvețian pentru studii privind migrația și populația (ELVEȚIA)

SGI - Societatea Geografică Italiană (ITALIA)

SIF - Ordinul Fiii Italiei în America

SMSC - Institutul de Migrație Internațională Scalabrini (ITALIA)

Societatea Dante Alighieri (ITALIA)

Societatea umanitară (ITALIA)

SUNY - Studii italo-americane la Universitatea Stony Brook (SUA)

Clasa a treia (ITALIA)

Zidul de onoare al imigranților americani

Institutul Balch pentru Studii Etnice (SUA)

Academia Italiană pentru Studii Avansate din America (SUA)