MIGRAȚII: DE LA MARCINELLE LA LAMPEDUSA. SĂ ÎNȚELEGEM ISTORIA PENTRU A PRIVI SPRE VIITOR

Roma, Senatul Republicii, 23-30 noiembrie

Senatul Republicii Italiene a promovat evenimentul cultural

MIGRAȚII: DE LA MARCINELLE LA LAMPEDUSA. SĂ ÎNȚELEGEM ISTORIA PENTRU A PRIVI SPRE VIITOR

la a cărei realizare a participat și Fondazione Paolo Cresci din Lucca.